Výsledky soutěže „Grafický návrh na potisk reklamní tašky“


Výsledky soutěže „Grafický návrh na potisk reklamní tašky“

Soutěž vyhlášená naší společností na začátku března, má své vítěze!

Z celkového počtu 74 návrhů pro papírovou tašku a 76 návrhů pro textilní byly pro realizaci nakonec vybrány 3.

Vítězný návrh potisku papírové tašky vytvořil Jakub Hriaděl.

První místo v kategorii potisku textilních tašek, sdílí dva návrhy - od Ludmily Maršánové a IngeStripe (značky, kterou představuje duo Zuzana Daubnerová a Katarína Hečková).

Děkujeme všem 46 grafikům za účast!