Zamyšlení


Zamyšlení

Podle mého názoru šly ještě před krizí na odbyt prakticky všechny výrobky, které byly funkční a měly aspoň trochu zajímavý design. Od té doby se však situace zásadně změnila. Jak trefně podotýkají Němci, loď je přeplněná.

Sem tam se sice objeví na trhu nějaká mezera, tu ale rychle zaplní konkurence. Tempo, jímž se firmy snaží uspokojit přání zákazníků, nabralo vysokých obrátek. Situace je o to komplikovanější, že spotřebitelé již ostře nerozlišují mezi masovou a luxusní produkcí a žádají sériovou výjimečnost, a pokud možno hned. Velká část slibných inovací na trhu propadne, aniž by kdo tušil, proč. Nebo stačí podcenit jediný aspekt a výrobce přijde o investici, čas i energii.

Vzpomeňme třeba na samozavlažovací květináč od předního světového designéra Karima Rashida. Atraktivní produkt „odepsalo“ špatné zadání, ignorující potřeby cílové skupiny. Lidé si totiž tyto produkty nekupují proto, aby se o své rostliny nemuseli vůbec starat. Smyslem samozavlažovacího systému je dočasně suplovat péči člověka v období jeho nepřítomnosti. V tomto případě designér i zadavatel zcela ignorovali potřeby a přání zákazníků. S tím souvisí i nefunkčnost navrženého systému, způsobená nevhodným poměrem substrátu a vody, v jehož důsledku kořínky rostlin zahnívají.

Hodně jsme ve firmě diskutovali o tom, jakou cestou se v příštích letech vydat. Máme se zaměřit na aktuální trendy nebo vsadit na konzervativní vkus, utrácet víc za nové technologie či ještě přiškrtit mzdové náklady? Nakonec jsme všechna tato opatření zavrhli jako krátkodobá řešení a vsadili na změnu strategie.

Kde hledat správné informace?
Po prvních zkušenostech s nizozemskou konzultační firmou Park mohu říct, že to chce obrazně i doslova překročit hranice. Na jejích seminářích o design managementu, jemuž se zatím u nás nevěnuje žádná vzdělávací instituce, jsem pochopila, že vyvíjet stále nové produkty, tlačit jejich cenu dolů a lámat si hlavu, komu je nabídnout, není dlouhodobě efektivní. Na křižovatce se totiž ocitlo nejen myšlení a chování výrobců, ale i zákazníků. Se svými omezenými finančními zdroji budou napříště ochotni platit jen za kvalitu, šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost. Až v Amsterodamu jsem si plně uvědomila, jak je pro mě jako podnikatelku důležité opustit stereotypy své odbornosti a propojit znalosti o nových materiálech, technologiích, designu, službách a řízení firemních inovací. A to není vůbec snadné.

Trendy, nebo nadčasovost?
Z vlastní zkušenosti vím, jak je pro firmu, limitovanou finančně, výrobně i personálně, důležité si designéra pečlivě vybírat s ohledem na svou podnikatelskou filozofii a hned od začátku nastavit jasná pravidla vzájemné komunikace. Design je dnes víc než kdykoli v minulosti o inteligenci, empatii, flexibilitě, komplexním nadhledu a všeobecném vzdělání. Již nestačí jen vygooglovat nové trendy, ponořit se do nich a bravurně vizualizovat, jak to často vidíme u nejmladší generace designérů. Dlouhodobá výrobní strategie se totiž nedá stavět jen na konceptu nepřetržitých novinek, ale své místo v ní zaujímá i nadčasovost, postavená na vysoké řemeslné a estetické kvalitě. Česká značka ušla za uplynulých dvacet let dlouhou cestu, poznamenanou úspěchy i těžkostmi. V současné době znovu stojíme na rozcestí a naše budoucnost záleží na dobré přípravě, intuici a ochotě podstoupit rizika. Americký statistik Edwards Deming (proslul novátorskou prací statistického řízení jakosti v Japonsku) kdysi prohlásil: „Není třeba nic měnit, protože přežití není povinné.“ Já bych se ale přimlouvala, abychom se nevzdávali.

Lenka Novotná je spolumajitelkou a vedoucí vývoje rodinné firmy Plastia.