Nemusíte na houby do lesa. Vypěstujete si je doma v truhlíku


Nemusíte na houby do lesa. Vypěstujete si je doma v truhlíku

Pěstujeme jedlé houby v samozavlažovacích květináčích

V současné době se pěstování jedlých hub velmi zjednodušilo a jejich pěstování v samozavlažovacích květináčích je stejně snadné jako pěstování květin.

      Přispěl k tomu prodej již hotového, houbcem (podhoubím – myceliem) prorostlého substrátu, který nalezneme v zahradnických prodejnách na jaře i na podzim (hlíva, shiitake, žampiony a další). Tento substrát je již připravený k růstu plodnic, které za týden či dva můžeme sklízet. Lze doporučit zakoupený substrát položit do samozavlažovacího truhlíku, aby se dotýkal na dně umístěných knotů. Plodnice obsahují 95 % vody a tuto vodu je z větší části nutné do substrátu dodávat. Mycelium vroste do knotů a voda si podle potřeby růstu plodnic odebírá.

    Začátečníkům lze doručit pěstování hlívy, protože hlíva ochotně roste a vytváří rychle největší množství plodnic. Vybere se druh hlívy podle ročního období a tedy teploty v pěstitelském prostoru. Podmínky pro pěstování jednotlivých druhů hub jsou vždy v přiloženém návodu u substrátu. Podobně snadno roste i shiitake a další dřevokazné houby, kde je sadba na pilinovém substrátu. Substrát s myceliem na slámě by měl být co nejvíce prorostlý, aby sláma byla co maximálně obalena podhoubím a sama nepřijímala vodu. Tato informace hlavně přináší velké zjednodušení, kdy stejně jako nemusíme zalévat rostliny, není nutné kropit a pečovat o plodnice během růstu. Podhoubí samo ví, kolik vody potřebuje odebrat. Plodnice tedy můžeme pěstovat na chatě, chalupě a to celý týden bez naší péče a kontroly. Na jaře a na podzim jsou venkovní podmínky pro růst plodnic příznivé stejně jako v přírodě (dostatečná vlhkost vzduch). V zimě a v létě se vhodné podmínky musí vytvořit nebo pro pěstování hledat vhodné umístění. Žampiony rostou ve tmě, ostatní plodnice hub potřebují bílé denní světlo, nebo osvětlení umělé.
   
   Je dobré připomenout, jak substrát s podhoubím, který si koupíte, vznikne. Základem přípravy je tepelná sterilizace například pilinootrubového základu, který se následně naočkuje myceliem. Mycelium se vypěstuje na agarové živné půdě tak, že se na ní sterilně přenese vnitřní část z plodnice houby. Plodnice je jen jinak utvářené podhoubí. Vše je podrobně v publikacích a na internetu. Podobně to například dělají pěstitelé orchidejí při meristémovém množení rostlin, nebo při výsevech.
   Dřívější metoda, kdy se sadba vkládala do otvorů vyvrtaných ve špalcích listnatého dřeva a i měsíce trvalo, než sadba prorostla dřevem, je pomalejší, ale špalky déle plodí ve více vlnách. Také se mohou položit na vodu přivádějící knoty.

   Houby v potravě působí jako lék a časem se ukáže, že budou stejně důležitou součástí stravy, jako je dnes zelenina a ovoce. Houby obsahují mnohé půdovky, které zlepšují lidské zdraví. Lze uvést, že zvyšují imunitu, mohou být protivirové, protibakteriální, protiplísňové, protirakovinové, ale i imunosupresivní (ciclosporin se používá po transplantacích). Dále obsahují látky snižující krevní tlak, cholesterol v krvi a další. Houby rozkládají substrát, když substrátem prorůstají a vhodné složky vstřebávají svým povrchem. Štěpí celulózu což živočišná ani rostlinná říše neumí.

A pár dalších zajímavostí o houbách
                                                                        
       Některé houby obsahují afrodisiaka, látky psychotropní, halucinogenní, a látky pro člověka velmi toxické. Současná medicína využívá látky z nižších hub, antibiotika, protože jsou známé metody snadných kultivací těchto organismů a je známé, že tyto látky jsou mimořádně spolehlivé a účinné.
   Také paličkovice nachová houba vřeckovýtrusná na sebe upozornila jako námel a její argotový alkaloid pomáhá medicíně léčit. Využívání léčivých schopností vyšších hub je ale možné až po jejich co nejširší a co nejsnadnější kultivaci, i když je možné pěstovat samotné mycelium a není nutné čekat na plodnice. Z hlediska stravování ale plodnice důležité jsou. Houby obsahují i vitamíny, nejvíce ze skupiny B, minerální látky (důležitý fosfor) a pro malý obsah kalorii a velký nestravitelný podíl jsou vhodné pro léčení obesity, aterosklerózy i cukrovky. Podporují činnost jater, a jak tvrdí houbaři, obsahují i vitamín dobré nálady.
     Zahradnické prodejny nabízejí substráty a sadby hub, které mají mnohé výše uvedené léčivé vlastnosti. Hlíva ústřičná, královská, miskovitá, máčková, houževnatec jedlý neboli shiitake, žampion, ucho Jidášovo, šupinovka nameko, někdy i polničku topolovou, opeňku měnlivou, penízovku sametonohou (zimní houbu) a možná i lesklokorku lesklou kterou už historicky v Číně považují za nejvíce léčivou a nazvali ji „ houba nesmrtelnosti“. Většinu těchto hub objednáte i přes internet.
   Mnoho současných léků má původ v rostlinách, protože jejich používání bylo snazší. Mnohé lidové postupy např. léčivé čaje po vědeckém zpracování vyústily v účinné léky. Říše hub zatím zůstává nevyužitá a jen některé obranné látky se po isolaci využívají např. antibiotika proti bakteriím. Proč mají houby tolik účinných látek? Pod zemí je těsný kontakt a nabízené zdroje chce využívat mnoho organismů, které pomocí svých chemických produktů trvale soupeří, rozkládají substrát a vhodné složky vstřebávají svým povrchem. Houby mají velké schopnosti ve svém vývoji a přizpůsobení a proto dosáhly velké dokonalosti v účincích svých působců. Léčivé vlastnosti mnoha druhů hub jsou známé a ověřené, jenom ty plodnice nejsou dostatečné dostupné. Z uvedeného je zjevné, že pro budoucnost zůstává nepřeberné množství práce a zajímavých úkolů jak účinky hub zapojit do léčení nemocí. Zúčastnit se může každý, kdo chce dělat něco užitečného pro sebe a pro okolí a přitom má smysl pro vnímání přírodních dějů.