Máme novou tvář

Plastia Vám představuje svoji novou vizuální identitu, kterou tvoří symbol STROMU.

Proč STROM?

Celá staletí nás stromy a jejich dřevo chránily před mrazem a horkem. Zásobují nás svými plody, listy a kořeny lidé využívají v potravinářství a léčitelství. Stromy nám dávají dřevo, ze kterého můžeme vyrobit nástroje i hračky pro děti. Ze dřeva stavíme domy, lodě, mosty. Stromy nám poskytují palivo na oheň, který od chvíle, kdy jsme se ho naučili využívat, pohání civilizaci vpřed.

Strom je pro nás v Plastii symbolem KONTINUITY v čase a ÚCTY k přírodním zdrojům.

Stromy jsou svými kořeny v zemi a jejich koruny sahají do oblak. Stromy jsou symbolem života a výrazem sjednocení tří říší: nebeské, pozemské a vodní. Bez kořenů by nemohla vyrůst koruna, bez koruny a jejich listů by nemohl žít strom. Když bude slabý kmen, zlomí se koruna. Tak jako u nás. V Plastii máme zastoupeny všechny složky výrobní firmy. Máme svoji výrobu, nástrojárnu, máme vývoj a konstrukci, máme také prodej, obchod i ekonomické oddělení. Jedno bez druhého nedokáže existovat a teprve dohromady dávají komplexní výsledek.

Strom je pro nás v Plastii symbolem CELISTVOSTI a KOMPLEXNOSTI a důležitosti SPOLUPRÁCE.

Náš strom má také ve svém kmeni dvě lidské bytosti, ženu a muže. Tento symbol pro nás představuje spojení člověka s přírodou a spojení dvou protikladů – muže a ženy. Také nám ukazuje na důležitost RODINY a dobrého zázemí každého člověka pro zdravý osobní rozvoj. Takovíto lidé potom dokážou dobře a smysluplně pracovat a směřovat svoji firmu směrem k dobré budoucnosti.

V dlouhodobé firemní strategii strom odkazuje na důležitost ORGANICKÉHO růstu.

Věříme, že náš nový symbol Vám umožní vidět a vnímat naše firemní hodnoty a během naší spolupráce je s námi budete sdílet.

Strom je jedním z nejmocnějších symbolů. Je ztělesněním života. Staré národy většinou věřily, že strom je nabit spoustou energie. Lesy se staly symbolem tajemství a proměny a domovem čarodějů a kouzelníků. Strom byl uctíván téměř ve všech částech světa, kde bylo příznivé podnebí pro jeho růst. Některé symbolické významy stromu jsou skutečně všeobecně platné. Věčně zelené stromy symbolizují dlouhověkost a nesmrtelnost, zatímco opadavé obrodu a znovuzrození. V obou případech však ujišťují lidstvo o plynulosti bytí.


Máte zájem o více informací, kontaktujte nás.